Financieel

Als we aan alle wensen tegemoet zouden willen komen, dan  bedraagt de totale investering ruim 2 miljoen euro.

De dekking van deze kosten bestaat voor een deel uit een bijdrage van Stichting Mi Corazon, namelijk een schenking van 1 miljoen euro. Daarnaast zijn er verschillende toezeggingen gedaan voor een bedrag van 500.000 euro. Door inzet van vrijwilligers hopen we substantieel op de bouwkosten te kunnen besparen. Tenslotte willen we het resterende bedrag bij elkaar krijgen via fondsen en crowdfunding.

EXPLOITATIE

De exploitatie is positief, zo blijkt uit doorrekeningen. Wel is ook commerciële verhuur nodig, maar de kerk blijft voor een belangrijk deel beschikbaar voor verenigingen. Zij betalen lage huurprijzen. Verder is in horeca-exploitatie voorzien. Inmiddels hebben zich verschillende partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in exploitatie.